Jarmarki średniowieczne istnieją już od 1000 lat...

..a my chętnie organizujemy tego typu imprezy w 21 wieku!

Odwiedzający jarmark chodzą po jarmarku jak w w dawnych czasach. Mają możliwość poznać rzemiosła, takie jak kowala, garncarza, tkacza i inne. W gospodach występują kuglarze, w łaźniach śpiewają weseli bibosze, na scenie występują muzykanci, karuzela kręci się przy pomocy korbki, kramarze wystawiają na sprzedaż swój towar: skóry, garnki, wyroby z drewna, instrumenty, ubrania, zbroje. Gdzieś tam jest stragan dla dorosłych z łukami i nożami, które można rzucać. Pani opowiadająca bajki otaczana jest przez dzieci, sokolnik pozwala latać swoim ptakom. Na szubienicy stracony zostaje łotr. Normalny dzień targowy w średniowieczu!
Sündenfrei umożliwia taką atmosferę przez duży nakład osobowy, z własnymi kulisami i przy pomocy wielu partnerów.
Tego typu sytuacje oferujemy na tle różnych epok.