Středovĕké trhy existují již přes 1000 let..

.. a my jsme rádi organizátorem takových slavností v 21. století!Návštĕvníci se přemístí na tržišti do minulosti. Zažijí řemeslníky jako kováře, hrnčíře, tkalce a.j. V tavernĕ vystupují kejklíři, v lázeňském domĕ zpivají veselí ochmelkové, na jevišti hrají muzikanti, kolotoč se točí pomocí ruční kliky, kramáři nabízejí své prodejné zboží: Kožešiny, hrnce, dřevĕné zboži, instrumenty, oblečení, brnĕní. Nĕkde se nachází střelnice pro střelbu lukem, stání na vrhání nožem pro dospĕlé. Vypravĕčka pohádek je obklopena dĕtmi, sokolník vypouští své ptáky. Na šibenici bude popraven darebák. Den na tržišti ve středověku.Takováto atmosféra obstarává Sündenfrei vlastní veliké vynaložení, s vlastními kulisami a s pomocí mnoha partnerů. Takovéto tržišťové situace můžeme nabídnout v různých epochách.